Ogłoszenia

WAŻNE

Szanowni Rodzice

Informuję, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia
MENiS z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003 r., poz. 69, z późn. zm.)
z uwa gi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych
MEN dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego obowiązujących
w czasie epdemii COVID-19, za zgodą organu prowadzącego,
dzialalność naszego przedszkola pozostaje zawieszona
do dnia 15 maja 2020 r.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem
placówki do przyjęcia dzieci.

Proszę o zapznanie się z zamieszczonym poniżej
Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 2 oraz wytycznymi
przeciwepidemicznymi GIS dla przedszkoli.

Zobacz wszystkie