Ogłoszenia

POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice

Informuję, że na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia
MENiS z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003 r., poz. 69, z późn. zm.)
z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych
MEN dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego obowiązujących
w czasie epdemii COVID-19, za zgodą organu prowadzącego,
dzialalność naszego przedszkola pozostaje zawieszona
do dnia 15 maja 2020 r.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem
placówki do przyjęcia dzieci.

Proszę o zapznanie się z zamieszczonym poniżej
Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 2 oraz wytycznymi
przeciwepidemicznymi GIS dla przedszkoli.

Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli

2020-05-07
3.29

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 2

2020-05-07
0.43
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]
Zobacz wszystkie