Ogłoszenia

WAŻNA INFORMACJA - OPŁATA ZA POSIŁKI

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od dnia 1 lipca 2020  na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
obowiązuje nowa opłata za posiłki w Przedszkolu nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA".
Opłata uwzględnia podwyżkę cen żywności, jak również niską frekwencję.

  • 11,00 zł za 3 posiłki dziennie
  • 8,80 zł za 2 posiłki dziennie

Zasady opłat za godziny dodatkowe powyżej 5-godzinnego bezpłatnego
pobytu dziecka w przedszkolu i wysokość tej opłaty nie ulegają zmianie.

Zobacz wszystkie