Ogłoszenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

DRODZY  RODZICE

Z wielką radością i satysfakcją informujemy Państwa,
że wniosek złożony przez naze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę
weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej
i tym samym uzyskaliśmy, jako jedno z dwóch przedszkoli
w Siemianowicach Śląskich,
rządowe wsparcie w kwocie 2 400 zł
w ramach

Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,
bibliotek szkolnych i pedagogicznych,

Aby przystąpić do programu, nasze przedszkole musiało wnieść wkład własny
w wysokości minimum 600 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy
do wydania w 2021 roku aż 3 000 zł na zakup nowych książek la przedszkolaków.

Do koniecznych warunków realizacji programu należą:

 • podjęcie współpracy z biblioteką publiczną obejmującą w szczególności
  wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
  organizowanych w placowkach wychowania przedszkolnego
  oraz bibliotekach publicznych;

   
 • zorganizowanie w czasie roku szkolnego
  co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo;

   
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci
  podczas zorganizowanego przez przedszkole

  co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowanie co najmniej jednego zajęcia edukacyjnego
  z wykorzystaniem książek zakupionych dla przedszkola.

Wsparcie finansowe zostało udzielone na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 - 6 lat,
  w tym ksiażek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku
  (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych),
  które są dostępne na rynkuksięgarskim,
   
 • realizacje działan promujących czytelnictwo: zakup książek
  będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział
  w działaniach promujących czytelnictwo, organizację
  spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

 

 

Zobacz wszystkie