Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU NR 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”

6.00 – 8.00 schodzenie się dzieci,
czynności opiekuńcze
zabawy swobodne
tworzenie okazji do wymiany informacji:
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • kontakty z rodzicami
zabawy ruchowe
prowadzenie obserwacji
praca korekcyjno – wyrównawcza
8.00 – 8.45 wspieranie rozwoju dzieci poprzez:
 • zabawy dydaktyczne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.
 • zabawy ruchowe
 • poranne ćwiczenia gimnastyczne
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
 • zabawy kołowe
 • rysowanie
prowadzenie obserwacji, diagnozowanie
praca korekcyjno – wyrównawcza
tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
8.45 – 9.00 przygotowanie do śniadania
zabiegi higieniczne
czynności samoobsługowe
pełnienie dyżurów (w starszych grupach)
9.00- 9.30  ŚNIADANIE

samodzielne spożywanie posiłków
wpajanie zasad zdrowego odżywiania się
wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
9.30 – 11.45 zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego
programu wychowania przedszkolnego:
 • przebywanie na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia sportowe, ćwiczenia gimnastyczne
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania
 • podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych
 • manipulowanie, rysowanie, ćwiczenia grafomotoryczne
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • prowadzenie obserwacji, diagnozowanie
 • praca korekcyjno – wyrównawcza
11.45-12.00 przygotowanie do obiadu
zabiegi higieniczne
czynności samoobsługowe
pełnienie dyżurów (w starszych grupach)
12.00-12.30

OBIAD

samodzielne spożywanie posiłków
wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
wpajanie zasad zdrowego odżywiania się

12.30-13.45 odpoczynek poobiedni:
zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie:
 • leżakowanie
 • słuchanie bajek
 • ćwiczenia relaksacyjne,
zabawy integrujące grupę
organizowanie zajęć dodatkowych
tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci
13.45-14.00 Przygotowania do podwieczorku
zabiegi higieniczne
czynności samoobsługowe
pełnienie dyżurów (w starszych grupach)
14.00-14.30

PODWIECZOREK

samodzielne spożywanie posiłków
wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
wpajanie zasad zdrowego odżywiania się

14.30-17.00 zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
organizowanie zajęć dodatkowych
praca korekcyjno-wyrównawcza
rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
rozchodzenie się dzieci
Zobacz wszystkie