Godziny pracy i opłaty za przedszkole

Godziny pracy przedszkola

Przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola
w godz. 6.00. - 8.30.
Dzieci 5-godzinne (zapisane na 2 posiłki) odbieramy
w godz. od 12.30. do godz. 13.00.
Dzieci 9-godzinne (zapisane na 3 posiłki) odbieramy
od godz. 14.15. do godz. 17.00.

 

Opłaty za przedszkole

Stawki żywieniowe:

Opłata za trzy posiłki dziennie wynosi 6,50 zł./dzień
Opłata za dwa posiłki dziennie wynosi 5,20 zł./dzień

Opłaty za dodatkowe godziny:

Należność za każdą rozpoczętą godzinę, poza realizacją pięciu godzin
bezpłatnej podstawy programowej
wynosi 1,00 zł.

Opłaty należy wnosić z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

Zobacz wszystkie