Oferta edukacyjna

NASZE PRZEDSZKOLE
DAJE DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ:

 

 • poznania i rozumienia siebie i świata;
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;
 • rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości, przyjaźni;
 • inicjowania zachowań proekologicznych;
 • kreatywnego myślenia;
 • nabywania umiejętności poprzez działanie;


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców
i zainteresowań dzieci

PLACÓWKA OFERUJE

 

zajęcia nieodpłatne dla wszystkich dzieci

 • język angielski
 • rytmika

dla dzieci 6 – letnich organizowane są

 • zajęcia nauki pływania na basenie

 

DODATKOWO NASZYM ATUTEM
jest, że pracują u nas specjaliści:

 • logopeda
 • psycholog

 

GWARANTUJEMY

 • domową atmosferę
 • miłą i przyjazną dzieciom opiekę
 • dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • odpowiednio wyposażone i zadbane pod względem estetycznym pomieszczenia
 • pyszne i urozmaicone posiłki

 

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
PROWADZĄ WIELE DZIAŁAŃ:

 • organizowanie spotkań z rodzicami połączonych z warsztatami dla dzieci i pedagogizacją rodziców
 • prezentacja wytworów dzieci i ich umiejętności
 • zapraszanie rodziców i przyszłych wychowanków na dni otwarte przedszkola
 • zapraszanie rodziców, wszystkich zainteresowanych oraz potencjalnych zainteresowanych na uroczystości organizowane przez placówkę
 • organizowanie akcji charytatywnych
 • organizowanie festynów, wyjazdów poza teren przedszkola
 • pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowych, sponsorów
 • uczestnictwo wychowanków w konkursach o zasięgu miejskim i ogólnopolskim
 • udział w programach:”Cała Polska czyta dzieciom”, “Przyjaciele Zippiego”, “Bezpieczne Przedszkole”,” Akademia Aquafresh”,” “Kubusiowi Przyjaciele Natury”, “Mamo, Tato, wolę wodę”,
 • akcjach: “Ćwiczyć każdy może” i innych
 • udział dzieci w innowacjach pedagogicznych
 • działalność klubu ekologicznego “Przyjaciele Ziemi”

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych, m.in.: C.Freineta, M. Montessori, B.Strauss, P.E. Dennisona, R. Labana, W.Sherborne, G.Domana oraz Pedagogikę Zabawy-Klanza
 • wspieramy rozwój dzieci, na bieżąco diagnozując ich osiągnięcia

W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów

 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Siemianowickim Centrum Kultury
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Komendą Miejską Policji
 • Strażą Pożarną
 • Szkołą Podstawową nr 1
 • Zespołem Szkół Sportowych
 • placówkami przedszkolnymi na terenie miasta oraz w Polsce

 

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ:

 • aktywni, twórczy, chętni do działania;
 • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;
 • mają ukształtowane poczucie własnej wartości;
 • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji

 

 

Zobacz wszystkie