O nas

Prawa Dziecka

O PRAWACH DZIECKA

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:

więcej

Koncepcja pracy

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je
do odnoszenia sukcesówi radzenia sobie z trudnościami.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę
jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi,
spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą,
zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły
i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

więcej

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Przedszkola nr 2  "TĘCZOWA DWÓJECZKA" w Siemianowicach Śląskich

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
Janusz Korczak

więcej

Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY
,,CHCĘ ZOSTAĆ PRZEDSZKOLAKIEM”

PRZEDSZKOLE NR 2 TĘCZOWA DWÓJECZKA
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Adaptacja to przystosowanie się jednostki lub grupy do funkcjonowania
w zmienionym środowisku społecznym. Spośród wielu procesów adaptacyjnych, przez jakie przechodzi człowiek proces przystosowania się dziecka do przedszkola, jest niezwykle istotny w jego życiu. Bardzo ważne jest, by te pierwsze doświadczenia dziecka z przedszkolem przebiegały w atmosferze bezpieczeństwa, spokoju i łagodności. Często zdarza się, że osoby dorosłe bardziej przeżywają pójście dziecka do przedszkola niż ono samo. Nasuwa się więc pytanie: Jak pomóc maluchom oraz ich rodzicom, aby przezwyciężyć te trudności?
Najważniejszym czynnikiem jest, by nauczyciel zdobył ich zaufanie, by wszyscy wzajemnie dobrze się poznali.

więcej

Oferta edukacyjna

 

ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA SĄ:

  • aktywni, twórczy, chętni do działania;
  • potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych;
  • mają ukształtowane poczucie własnej wartości;
  • są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji

 

 

więcej

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU NR 2 „TĘCZOWA DWÓJECZKA”

 

więcej

Godziny pracy

Godziny pracy przedszkola

Przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola
w godz. 6.00. - 8.30.
Dzieci 5-godzinne (zapisane na 2 posiłki) odbieramy
w godz. od 12.30. do godz. 13.00.
Dzieci 9-godzinne (zapisane na 3 posiłki) odbieramy
od godz. 14.15. do godz. 17.00.

Opłaty

Opłaty za przedszkole

 

Stawki żywieniowe:

Opłata za trzy posiłki dziennie wynosi 6,50 zł./dzień

Opłata za dwa posiłki dziennie wynosi 5,20 zł./dzień

Opłaty za dodatkowe godziny:

Należność za każdą rozpoczętą godzinę, poza realizacją pięciu godzin bezpłatnej podstawy programowej
wynosi 1,00 zł.


Opłaty należy wnosić z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

więcej