Rekrutacja

Uchwała nr 344/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 lutego 2017 r.


UCHWAŁA NR 344/2017
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie:  określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie,

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów
oraz określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2017-03-17 20:48:53