Rekrutacja

WAŻNE!!! DOTYCZY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

UWAGA !!! 
RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"
w Siemianowicach Śląskich
 
Zgodnie z Zarządzeniem Pana Prezydenta, w dniu 03.04.2020 o godz. 8.00
zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 2.

Publikacja list na rok szkolny 2020/2021, zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 25.03.2020. (Dz.U.2020.530),
odbędzie się poprzez podanie ich do publicznej
wiadomości na stronie internetowej placówki:

www.teczowadwojeczka.pl
 
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych, zobowiązani są w terminie 
od 03.04.2020 godz. 8.00 do 16.04.2020  godz. 15.00
do dostarczenia potwierdzenia woli.
 
Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania
jednostek oświatowych, 
NALEŻY TO ZROBIĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.
Rodziców, którzy mają możliwość wyslania dokumentu w postaci skanu,
prosimy o wydrukowanie oświadczenia, wypełnienie go,

podpisanie i wysłanie na adres naszej poczty elektronicznej:

przedszkole2@siemianowice.pl
Rodziców, którzy nie mają takiej możliwości prosimy,
aby korzystając ze swojego e-maila podanego we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola, przesłali na nasz adres
informację następującej treści:
 
Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021 
do Przedszkola nr 2 "TĘCZOWA DWÓJECZKA"  dziecka,
którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem
……………………….………. PESEL ..........................
    ( podać imię i nazwisko  oraz pesel dziecka )
 
                                                                   Siemianowice Śląskie, dnia ......................................
 
Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów
oraz numer wniosku złożonego w rekrutacji.
 
Dyrektor Przedszkola nr 2 poświadczy w e-mailu zwrotnym
otrzymanie od Państwa wiadomości.
 
WAŻNA UWAGA !!!
 
BRAK POTWIERDZENIA WOLI
uczęszczania do przedszkola
w wyznaczonym przez Zarządzenie Prezydenta terminie
SKUTKUJE  REZYGNACJĄ Z MIEJSCA.
 
W momencie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkola,
rodzice zobowiązani są do NIEZWŁOCZNEGO dostarczenia
dokumentu
w wersji papierowej do placówki.
 
Podmiot udostępniający
Przedszkole nr 2 Tęczowa Dwójeczka w Siemianowicach Śląskich
Osoba odpowiedzialna
Bogusława Pabich
Osoba wprowadzająca
Bogusława Pabich
Data wytworzenia
2020-03-31 00:11:36