Grupa

RELIGIA

ilustracja

Zajęcia domowe

Tydzień V

W tym tygodniu dzieci poznają treści biblijne dotyczące zmartwychwstałego Jezusa, którego uczniowie nie rozpoznali.

Zachęcam do obejrzenia opowiadania.

Uczniowie w drodze do Emaus

 

Szczęść Boże. Katechetka Justyna